Loading...
{{room.RoomDescription.Title}}
 • {{amenity.Name}}
{{room.RoomDescription.Title}}
 • {{bed.BedOrders}} {{bed.Name}}.
{{rate.RatePlanName}}
Tiết kiệm {{rate.TotalDiscountRoot}} %
Ưu đãi trong thời gian có hạn
{{room.RoomDescription.Title}} - {{rate.RatePlanName}}
Đặt cọc
• Không yêu cầu đặt cọc • Yêu cầu thanh toán đặt cọc {{rate.PolicyDeposit.DepositAmountDisplay}} {{rate.PolicyDeposit.DepositAmount}} % của tổng tiền đặt phòng tổng tiền của {{rate.PolicyDeposit.DepositAmount}} Đêm trước {{rate.PolicyDeposit.DaysBeforeArrival}} ngày cho đến ngày nhận phòng
 • Chính sách hủy
 • • Tính phí {{canItem.Amount}} Đêm {{canItem.Amount}} % của tổng tiền đặt phòng {{canItem.Amount}} % của tiền đặt cọc {{canItem.AmountDisplay}} của tổng tiền đặt phòng {{canItem.AmountDisplay}} của tiền đặt cọc nếu khách không đến.
  Tính phí Miễn phí Hủy đặt phòng {{canItem.AmountDisplay}} của tiền đặt cọc {{canItem.AmountDisplay}} của tổng tiền đặt phòng {{canItem.Amount}} {{canItem.AmountDisplay}} % của tiền đặt cọc {{canItem.Amount}} {{canItem.AmountDisplay}} % của tổng đặt phòng {{canItem.Amount}} {{canItem.AmountDisplay}} Đêm nếu khách Hủy đặt phòng
  • Miễn phí nếu hủy trước {{canItem.FromDay}} ngày cho đến ngày nhận phòng • Tính phí {{canItem.Amount}} Đêm {{canItem.Amount}} % của tổng tiền đặt phòng {{canItem.Amount}} % của tiền đặt cọc {{canItem.AmountDisplay}} của tổng tiền đặt phòng {{canItem.AmountDisplay}} của tiền đặt cọc nếu hủy trước {{canItem.FromDay}} ngày cho đến ngày nhận phòng
{{rate.TotalDisplayRoot}}
{{rate.TotalDisplay}}
 
{{room.RoomDescription.Title}}
{{rate.RatePlanName}}

Giá hàng ngày: Tất cả giá đã bao gồm thuế & phí


Ngày Giá/Mỗi đêm
{{price.DateString}} {{price.PriceDisplay}}
 • Giá cho: {{rate.Guests_Include_Adult}} Người lớn , {{rate.Guests_Include_Child}} Trẻ em
 • Còn {{rate.invenLeft}} phòng Hết phòng

Xin lỗi quý khách !

Không tìm thấy theo điều kiện tìm kiếm. Quý khách vui lòng nhập lại với điều kiện tìm kiếm khác !

Xin lỗi quý khách !

Không tìm thấy theo điều kiện tìm kiếm. Quý khách vui lòng nhập lại với điều kiện tìm kiếm khác !
 
Thông tin đặt phòng
Đặt phòng không hiệu lực. Hãy kiểm tra lại ngày nhận phòng
Xin lỗi quý khách !

Đặt phòng trực tiếp đang tạm ngưng

Chúng tôi đang tạm ngưng nhận đặt phòng trực tiếp trên trang web trong thời gian này. Xin vui lòng quay trở lại sau hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ về bất cứ đặt phòng nào trước đó.

 • Nếu bạn cần hỗ trợ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi
 • Số điện thoại: 0297 3977 778
 • Email: reservation@avshotelphuquoc.com

© 2019- 2024 Blue Jay PMS